Łączność

DANE KONTAKTOWE / SZCZEGÓŁY

Rokas Bakūnas
Aktywność indywidualna nr. 944489

Numer rejestracyjny podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze. 190011842

Numer świadectwa postępowania z żywnością: 33MTSPĮ-321

Nr konta bankowego do rozliczeń: LT847300010155947578 (Swedbank)
El. Poczta: info@stevia.lt

Przy składaniu zamówień dla klientów prosimy o podanie nr zamówienia.