PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

NAUDOJIMO SĄLYGOS / PRIVATUMO NUOSTATOS
MES, WWW.STEVIA.LT “, RŪPINAMĖS JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMU. VERTINAME JŪSŲ PASITIKĖJIMĄ MUMIS IR ESAME ĮSIPAREIGOJĘ SAUGOTI BEI ATSAKINGAI TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS. DUOMENŲ PATEIKIMAS INTERNETO PARDUOTUVĖJE
UŽSAKYMO REGISTRACIJOS FORMOJE JŪS TURITE PATEIKTI PILNĄ, IŠSAMIĄ IR TEISINGĄ INFORMACIJĄ APIE SAVE. JEIGU JŪS PATEIKIATE NETIKSLIUS, MELAGINGUS AR KLAIDINANČIUS DUOMENIS, MES TURIME TEISĘ ANULIUOTI JŪSŲ REGISTRACIJĄ ARBA APRIBOTI JŪSŲ GALIMYBES NAUDOTIS INTERNETO PARDUOTUVE. JŪSŲ DUOMENIMS PASIKEITUS, PRAŠOME JUOS NEDELSIANT ATNAUJINTI.MES GERBIAME JŪSŲ TEISĘ Į PRIVATUMĄ. WWW.STEVIA.LT TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TAM, KAD APDOROTŲ JŪSŲ PREKIŲ UŽSAKYMUS, IŠSPRĘSTŲ KLAUSIMUS, SUSIJUSIUS SU PREKIŲ PATEIKIMU AR PRISTATYMU, BEI VYKDYTŲ KITUS SUTARTINIUS AR LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ES TEISĖS AKTŲ ĮPAREIGOJIMUS. PATEIKDAMI UŽSAKYMĄ JŪS PRIVALOTE NURODYTI SAVO: VARDĄ, PAVARDĘ, EL. PAŠTO ADRESĄ, GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESĄ, PRISTATYMO ADRESĄ (KAI PREKES NORITE GAUTI KITU ADRESU), TELEFONO NUMERĮ, MOKĖJIMO INFORMACIJĄ, ĮMONĖS PAVADINIMĄ (JEI PAGEIDAUJATE PRISTATYMO Į DARBOVIETĘ).LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMO IR BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI NAUDOJAMI WWW.STEVIA.LT TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU (NAUJIENLAIŠKIŲ SIUNTIMUI), ĮSKAITANT PROFILIUOTĄ TIESIOGINĘ RINKODARĄ. TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAI JUMS GALI BŪTI SIUNČIAMI TIK JEIGU JŪS IŠREIŠKĖTE SAVO SUTIKIMĄ GAUTI TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMUS ARBA ANKSČIAU ĮSIGIJOTE WWW.STEVIA.LT  PREKIŲ IR/AR PASLAUGŲ (LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO 69 STR. 2 D.). TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAI GALI BŪTI SIUNČIAMI KELIS KARTUS PER SAVAITĘ.TIESIOGINĖS RINKODAROS, ĮSKAITANT PROFILIUOTOS, TIKSLU GALI BŪTI TVARKOMI ŠIE JŪSŲ PATEIKTI ASMENS DUOMENYS – VARDAS, PAVARDĖ, MIESTAS. KARTU SU ŠIAIS DUOMENIMIS, GAVUS JŪSŲ SUTIKIMĄ DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMŲ GAVIMO, TAIP PAT BUS TVARKOMI TOKIE DUOMENYS: DATA A) KADA SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS BUVO GAUTAS, B) KADA SUTIKIMAS BUVO ATŠAUKTAS/PASIBAIGĖ JO GALIOJIMO LAIKAS, IP ADRESAS IŠ KURIO SUTIKIMAS BUVO GAUTAS, METODAS KURIUO SUTIKIMAS BUVO GAUTAS (PVZ., ĮVEDANT EL. PAŠTO ADRESĄ Į NAUJIENLAIŠKIO UŽSISAKYMO FORMĄ).JUMS UŽSISAKIUS PROFILIUOTUS TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMUS, NAUJIENLAIŠKIAI BUS SIUNČIAMI ATSIŽVELGIANT Į PIRKĖJO KREPŠELIO ISTORIJĄ, NARŠYMO EL. PARDUOTUVĖJE ISTORIJĄ.BET KURIO ATVEJU, JŪS VISADA TURITE LENGVAI ĮGYVENDINAMĄ GALIMYBĘ ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ GAUTI TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMUS. ŠIA ATŠAUKIMO GALIMYBE GALITE PASINAUDOTI INFORMUODAMI EL. PAŠTU INFO@STEVIA.LTSUTIKIMĄ ATŠAUKUS SURINKTI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TOLIAU BUS SAUGOMI BENDROVĖJE (BET TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAI NEBUS SIUNČIAMI) 3 METUS REMIANTIS CK 1.125 STR. 8 D. NUMATYTU SUTRUMPINTU IEŠKINIO SENATIES TERMINU DĖL ŽALOS ATLYGINIMO.NE ASMENINIUS JŪSŲ DUOMENIS, T.Y. DUOMENIS SUSIJUSIUS SU JŪSŲ ĮSIGYTOMIS PREKĖMIS, MES GALIME NAUDOTI STATISTINIAIS TIKSLAIS. TOKS STATISTINIŲ DUOMENŲ RINKIMAS NELEIS TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI NUSTATYTI JŪSŲ ASMENS TAPATYBĖS.

PASIRINKIMO LAISVĖ
JŪS PATYS SPRENDŽIATE, KOKIUS SAVO DUOMENIS ATSKLEISTI. NUTARĘ NEATSKLEISTI SAVO DUOMENŲ, JŪS PRARANDATE GALIMYBĘ NAUDOTIS KAI KURIAIS WWW.STEVIA.LT  SVETAINĖS IŠTEKLIAIS. VARTOTOJAI, NUSPRENDĘ NEUŽSISAKYTI NEMOKAMŲ NAUJIENLAIŠKIŲ, NEGAUS INFORMACIJOS APIE NUOLAIDAS IR KITOS SVARBIOS INFORMACIJOS.

SAUGUMAS
INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ IMASI VISŲ PRIEMONIŲ, KAD APSAUGOTŲ JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS, ĮGYVENDINDAMA TEISĖS AKTŲ NUMATYTAS ORGANIZACINES IR TECHNINES DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONES. ASMENS DUOMENYS YRA TVARKOMI SAUGIOMIS PRIEMONĖMIS, KURIOS APSAUGO ŠIUOS DUOMENIS NUO NETEISĖTO SUNAIKINIMO, ATSKLEIDIMO AR KITŲ NETEISĖTŲ VEIKSMŲ.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
BENDROVĖ NETEIKIA ASMENS DUOMENŲ TRETIESIEMS ASMENIMS, IŠSKYRUS ĮSTATYMŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS IR TVARKA, PVZ., LIETUVOS RESPUBLIKOJE VEIKIANTIEMS TEISMAMS, ANTSTOLIAMS, TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOMS, VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI AR KITIEMS TEISĖTĄ INTERESĄ TURINTIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS. JŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA GALI BŪTI PERDUODAMA MŪSŲ PARTNERIAMS, TEIKIANTIEMS PREKIŲ PRISTATYMO AR KITAS SU JŪSŲ UŽSAKYMO TINKAMU ĮVYKDYMU SUSIJUSIAS PASLAUGAS.

INFORMACIJA APIE NEPILNAMEČIUS
MES PATARIAME TĖVAMS IR GLOBĖJAMS IŠMOKYTI SAVO VAIKUS ATSARGIAI IR ATSAKINGAI NAUDOTI SAVO ASMENINIUS DUOMENIS INTERNETE. NEPILNAMEČIAI NETURĖTŲ PATEIKTI SAVO ASMENINIŲ DUOMENŲ SVETAINĖJE BE SAVO TĖVŲ AR GLOBĖJŲ SUTIKIMO. NAUDOTIS EL. PARDUOTUVĖS PASLAUGOMIS GALI VISI VEIKSNŪS FIZINIAI ASMENYS, NE JAUNESNI KAIP 18 METŲ AMŽIAUS; NEPILNAMEČIAI NUO KETURIOLIKOS IKI AŠTUONIOLIKOS METŲ AMŽIAUS TIK TURĖDAMI TĖVŲ, ĮTĖVIŲ ARBA RŪPINTOJŲ SUTIKIMĄ, IŠSKYRUS TUOS ATVEJUS, KAI SAVARANKIŠKAI DISPONUOJAMA SAVO UŽDARBIU AR STIPENDIJA; VISŲ NURODYTŲ ASMENŲ ĮGALIOTI ATSTOVAI.

NUORODOS Į KITUS INTERNETO PUSLAPIUS
ŠIOS PRIVATUMO NUOSTATOS TAIKOMOS INTERNETO SVETAINEI WWW.STEVIA.LT. PRADŽIOS TINKLALAPYJE GALI BŪTI NUORODŲ Į TINKLALAPIUS, KURIEMS ŠIOS PRIVATUMO NUOSTATOS NETAIKOMOS. IŠEIDAMI IŠ MŪSŲ SVETAINĖS SUSIPAŽINKITE SU KITŲ TINKLALAPIŲ, KURIE GALI NAUDOTI JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ, PRIVATUMO NUOSTATOMIS.

JŪSŲ TEISĖS
JŪS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS, TURITE TEISĘ:
•    ŽINOTI (BŪTI INFORMUOTAS) APIE SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ;
•    GAUTI INFORMACIJĄ, IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ IR KOKIE JŪSŲ ASMENS DUOMENYS SURINKTI, KOKIU TIKSLU TVARKOMI, KOKIEMS DUOMENŲ GAVĖJAMS TEIKIAMI IR BUVO TEIKTI BENT PER PASKUTINIUS VIENERIUS METUS;
•    TURI TEISĘ VISAIS ATVEJAIS (NE TIK KAI DUOMENYS TVARKOMI NETEISINGAI) REIKALAUTI IŠTAISYTI, SUNAIKINTI SAVO ASMENS DUOMENIS ARBA SUSTABDYTI SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VEIKSMUS;
•    NESUTIKTI, KAD BŪTŲ TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS.ŠIOS TEISĖS ĮGYVENDINAMOS ES ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMO IR DUOMENŲ VALDYTOJO PATVIRTINTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ NUSTATYTA TVARKA, KREIPIANTIS Į DUOMENŲ VALDYTOJĄ IR PATEIKIANT ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ. WWW.STEVIA.LT, GAVUSI JŪSŲ PRAŠYMĄ DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, NE VĖLIAU KAIP PER 30 KALENDORINIŲ DIENŲ NUO KREIPIMOSI DIENOS, PATEIKS JUMS ATSAKYMĄ. JEI DĖL ŠIŲ PRIVATUMO NUOSTATŲ APRAŠYMO JUMS IŠKILTŲ KLAUSIMŲ, MALONIAI PRAŠOME SUSISIEKTI SU MUMIS EL. PAŠTU INFO@STEVIA.LT 

PRIVATUMO NUOSTATŲ KEITIMAS
MES TURIME TEISĘ IŠ DALIES AR VISIŠKAI PAKEISTI PRIVATUMO NUOSTATAS APIE TAI PRANEŠDAMI INTERNETO PARDUOTUVĖJE. JEI JŪS PO ŠIŲ NUOSTATŲ PAKEITIMŲ NAUDOJATĖS INTERNETO PARDUOTUVĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS, LAIKYTINA, KAD JŪS SUTIKOTE SU NUOSTATŲ PAKEITIMU. INFORMACIJĄ APIE VISUS MŪSŲ PRIVATUMO NUOSTATŲ PASIKEITIMUS PRANEŠIME MŪSŲ SVETAINĖJE IR KITOSE VIETOSE, KUR TAI YRA BŪTINA.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
JŪS SUTINKATE, KAD ASMENS DUOMENYS, KURIUOS JŪS SAVO NORU PATEIKIATE REGISTRACIJOS FORMOJE, BŪTŲ TVARKOMI REMIANTIS ŠIOMIS PRIVATUMO NUOSTATOMIS.

SLAPUKAI
INFORMUOJAME, KAD PRISIJUNGUS PRIE INTERNETO PARDUOTUVĖS WWW.STEVIA.LT  Į JŪSŲ KOMPIUTERĮ ĮRAŠOMI SLAPUKAI. JIE SKIRTI INFORMACIJAI PERDUOTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLU. NARŠYKLĖS NUSTATYMAIS JŪS GALITE IŠTRINTI AR BLOKUOTI VISUS ŠIUOS SLAPUKUS, BET TOKIU ATVEJU DALIS INTERNETO SVETAINĖS NEVEIKS. AKCEPTUODAMI WWW.STEVIA.LT TAISYKLES, JŪS SUTINKATE, KAD JŪSŲ KOMPIUTERYJE AR ĮRENGINYJE BŪTŲ ĮRAŠOMA MINĖTA INFORMACIJA.KAS YRA SLAPUKAS? TAI NEDIDELIS INFORMACIJOS FAILAS, ATSIŲSTAS Į JŪSŲ KOMPIUTERĮ AR KITĄ ĮRENGINĮ (PAVYZDŽIUI, MOBILŲJĮ TELEFONĄ) JUMS BESILANKANT ATITINKAMOJE INTERNETO SVETAINĖJE, IR IŠSAUGOMAS JŪSŲ NARŠYKLĖJE. SLAPUKAS YRA ATSIUNČIAMAS Į JŪSŲ KOMPIUTERĮ AR KITĄ ĮRENGINĮ TAM, KAD IŠSAUGOTŲ DUOMENIS, O BENDROVĖ, ATSAKINGA UŽ ŠIO SLAPUKO DIEGIMĄ, GALĖTŲ JUOS ATKURTI IR ATNAUJINTI.
SLAPUKŲ SURINKTI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TVARKOMI VADOVAUJANTIS ES ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO BEI KITŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATOMIS. VADOVAUDAMIESI TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAIS MES TAIKOME SAUGUMO PRIEMONES, KURIOS UŽKIRSTŲ KELIĄ NETEISĖTAM JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMUI BEI NETEISĖTAM JŲ PANAUDOJIMUI.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
ŠIOMS PRIVATUMO NUOSTATOMS YRA TAIKOMA ES ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖ. VISI NESUTARIMAI DĖL ŠIŲ NUOSTATŲ VYKDYMO, YRA SPRENDŽIAMI DERYBŲ KELIU. NEPAVYKUS SUSITARTI, NESUTARIMAI YRA SPRENDŽIAMI ES ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA. JEI DĖL ŠIŲ PRIVATUMO NUOSTATŲ APRAŠYMO JUMS IŠKILTŲ KLAUSIMŲ, MALONIAI PRAŠOME SUSISIEKTI SU MUMIS EL. PAŠTU WWW.STEVIA.LTDRAUDŽIAMA KOPIJUOTI IR SKELBTI WWW.STEVIA.LT INTERNETINĖJE SVETAINĖJE PATEIKIAMĄ INFORMACIJĄ BE RAŠTIŠKO WWW.STEVIA.LT  SUTIKIMO.ŠIOJE INTERNETINĖJE SVETAINĖJE YRA NUORODŲ Į KITUS INTERNETINIUS PUSLAPIUS. WWW.STEVIA.LT  NEATSAKO UŽ ŠIOSE NUORODOSE ESANTĮ INFORMACIJOS TURINĮ.PREKIŲ GRAŽINIMASJEIGU NESATE PATENKINTI JUMS PRISTATYTŲ PREKIŲ KOKYBE IR NORITE JAS GRĄŽINTI, PAKEISTI ARBA YRA PRISTATYTOS NE VISOS AR NE TOS PREKĖS, KURIOS BUVO UŽSAKYTOS, KREIPKITĖS EL. PAŠTU INFO@STEVIA.LT. KREIPIANTIS DĖL PRASTOS PRODUKTO KOKYBĖS, PRIVALOMA PATEIKTI NEKOKYBIŠKO PRODUKTO NUOTRAUKĄ.PINIGAI UŽ NEKOKYBIŠKAS AR NEPRISTATYTAS PREKES Į JŪSŲ BANKO SĄSKAITĄ, IŠ KURIOS SUMOKĖJOTE UŽ PIRKINIUS, BUS PERVESTI NE VĖLIAU KAIP PER 7 DARBO DIENAS NUO SKUNDO PATEIKIMO. JEI MOKĖJOTE GRYNAISIAIS, BŪTINA NURODYTI BANKO SĄSKAITOS NUMERĮ.ATVEJAI, KAI PREKĖS NEGALI BŪTI GRĄŽINAMOS:NETYČIA UŽSISAKIUS NE TĄ PREKĘ.JEI KOKYBIŠKA PREKĖ YRA JŪSŲ PAČIŲ PRAPLĖŠTA/PRADARYTA.NEPATIKUS SKONIUI, TEKSTŪRAI, NETIKUS JŪSŲ ODOS/PLAUKŲ TIPUI IR PAN.JEI PREKĖ YRA KOKYBIŠKA IR TINKAMO GALIOJIMO.IR KITAIS LR TEISĖS AKTUOSE NUMATYTAIS ATVEJAIS.